Kategorie

Promocje

No Special products

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
flexbelt.pl


I. Informacje ogólne.


1. Operatorem Serwisu flexbelt.pl jest Aneta Wojciechowska prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą F.H.U. FLEXBELT Aneta Wojciechowska z/s w Brdowie, ul. Wł. Jagiełły 2A, 62-620
Babiak, NIP: 666-197-42-74, REGON: 364418973, adres email: flexbelt@flexbelt.pl,
adresstrony internetowej firmy: www. flexbelt.pl
2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").


II. Informacje w formularzach.


Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez
Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre
usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny
do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych
podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.


III. Informacja o plikach cookies.


1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a .tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi
na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej
stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


IV. Logi serwera.


1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


V. Udostępnienie danych.


Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. FLEXBELT Aneta Wojciechowska z siedzibą w Brdowie, ul. Wł. Jagiełły 2A, 62-620 Babiak zwana dalej Administratorem . Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonych zamówień oraz, na podstawie osobnej zgody, na przesyłanie informacji handlowych firmy.

3.  Dane osobowe, które są przetwarzane to m.in. imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane niezbędne do realizacji procesów o których mowa w punkcie 2

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda złożona w momencie składania zamówienia w naszej firmie a przetwarzanie będzie zgodne z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) wraz z aktami wykonawczymi do niej, z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz  3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz z  art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku odmowy podania danych niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia.

6. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Kontakt mailowy i telefoniczny będzie wykorzystywany jedynie w sprawach dotyczących realizacji zamówienia, chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, . usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • mają Państwo także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w celu niezbędnym do realizacji zamówień będą przechowywane przez okres 10 lat tj. okres niezbędny do przedawnienia roszczeń.

9. W przypadku skorzystania z prawa do cofnięcia zgody prosimy o przesłanie e-maila na adres flexbelt@flexbelt.pl

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji działań o których mowa w punkcie 2.

Informujemy ponadto, iż polityka bezpieczeństwa serwisu www oraz polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w F.H.U. FLEXBELT Aneta Wojciechowska zostały dostosowane do obecnych przepisów prawnych.